Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES ACOLLIDORES DE GIRONA

Navegació

 
 
 

Menú principal

Fes-te membre

Vols ser de l'AFAG?
Si vols ser membres de l'AFAG només cal que ens facilitis les teves dades:

Nom i cognoms
Adreça
Telèfon i correu electrònic
Número de compte on domiciliar les quotes

La quota que cal abonar per esdevenir membre de l'AFAG és de 10 Euros per acollidor i any. Els diners de les quotes dels socis serveixen per pagar les despeses derivades de la gestió i el funcionament de l'associació, i també per a les activitats organitzades per l'associació.
Aquest web forma part de: Portal Municipal d'Entitats de Girona