Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES ACOLLIDORES DE GIRONA

Navegació

 
 
 

Menú principal

Presentació

AFAG
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES ACOLLIDORES DE GIRONA
L’AFAG és una associació sense ànim de lucre que aplega les famílies que acullen infants en situació de risc i que són tutelats per la Generalitat de Catalunya, a la província de Girona.

El nostre objectiu és promoure l'acolliment i paral·lelament actuar d'interlocutors entre les famílies acollidores i les administracions: donar-los suport per fer front a les incerteses derivades dels tràmits administratius que comporta l'acolliment.

Alhora, l'associació es proposa com un punt de trobada en què els pares/mares acollidors poden compartir experiències, angoixes, ajudar-se mútuament i afrontar la relació que han de mantenir amb els pares/mares biològics.

Ens reunim en assemblea general dos cops l'any. Procurem fer-ho a cases de colònies o albergs per tal que els nens també hi puguin assistir còmodament. En aquestes reunions les famílies podem parlar de problemes puntuals dels nostres acolliments i rebre el suport d'altres famílies.
Dialoguem amb les administracions per tal de millorar les condicions dels acolliments
Els exposem els problemes de les famílies i dels nens acollits, que -com tots sabem- afronten situacions poc habituals.

Amb l’objectiu d’anar assolint nous reptes per tal que l’acolliment vagi avançant, l’associació els proposa considerar prioritaris els deu punts que es llisten a continuació:

1 – En un acolliment cal tenir sempre present que l’infant té prioritat, fet que comporta la necessitat que sigui un equip coordinador el que prengui les decisions pel que fa a visites, retorns, etc., tenint en compte el treball que es fa amb la família biològica des de l’EAIA i com està el nen.

2 – Establir UN PROTOCOL per tal que tot menor que passi a ser tutelat per la Generalitat tingui papers de manera immediata i automàtica. I en cas que aquesta documentació ja existeixi que es faci tot el possible per lliurar-la a la família acollidora el més aviat millor.

3 – Tenir presents als acollidors i endegar mesures que ajudin a conciliar la vida laboral i l’acolliment, tant pel que fa als horaris de les visites, com al fet d’ajudar a les famílies a l’hora de trobar plaça escolar o guarderies, per exemple.

4 – S’ha de fer cultura de l’acolliment, sobretot al voltant social del nen: escola, policia, metges, etc. Al marge de les grans campanyes per trobar nous acollidors, s’ha d’incidir especialment en els sectors que acabem d’esmentar.

5 – Ajuda i reforç per a l’infant quan deixa de ser tutelat, tant en el retorn amb la família biològica, com en accedir a la majoria d’edat. Un menor de 16 anys que es preveu que continuarà sent tutelat per la Generalitat podria començar a tenir com a referent l’educador que treballarà amb ell quant tingui 18 anys. Això li permetria, d’una banda, no haver de canviar el referent quant compleixi els 18 anys i, d’altra banda, poder treballar paral·lelament amb la família acollidora.

6 – Les famílies que han tingut un nen acollit, per llei i sempre que no pugui ser perjudicial, han de ser el primer recurs si el menor torna a quedar sota la tutela de la Generalitat.

7 – S’ha de tractar de l’acolliment en els processos de validació de les famílies que volen adoptar un infant, amb l’assistència d’una o vàries famílies acollidores.

8 – Les famílies acollidores han de tenir la mateixa llibertat de decisió que tenen amb els seus fills biològics a l’hora de marxar de viatge.

9 – Tot i que no ens agrada parlar de la qüestió econòmica, ens hi veiem obligats. Fa molts anys que no es revisa la quantitat de l’ajut per tenir nens acollits.

10 – Cal crear un carnet de família acollidora.

És molt important que aquest decàleg es vagi renovant, que es revisin i canviïn els punts d’acord amb les necessitats que vagin sorgint, i que s’estableixi un calendari efectiu de resolució de cadascun d'ells, a fi de trobar solucions oportunes per a tothom: nens, famílies i administracions.
Aquest web forma part de: Portal Municipal d'Entitats de Girona